Poradna vztahy | Životní štěstí

Dovolte si mít v životě vše, co chcete – je to snazší, než si myslíte.

Vztahová poradna

Vztahy umí být stejně krásné a naplňující, jako složité a zraňující. Nejčastěji s mými klienty řešíme, jak se vyrovnat se vzájemným nepochopením, vztahovou krizí, žárlivostí či situací, kdy do vztahu vstoupila nevěra.


Často se na mne obracíte, když:

    uvítáte pomoc při řešení partnerských potíží

    procházíte obtížnou životní situací

    vás trápí smutky, splín, deprese a pochybnosti

    nevyznáte se sami v sobě a nevíte, jak dál

    nevíte, jak reagovat na nevěru

    bojujete se žárlivostí

    trápí vás nedostatečné sebevědomí

    nevíte, zda a jak odpustit druhému

    chcete vylepšit své vztahy s přáteli a příbuznými

    ve vašem životě schází harmonie a láska

    toužíte po opravdovém kamarádství

    když se těžce vyrovnáváte se změnami

    uvízli jste v kruhu nekonečných obav a starostí

    chcete žít naplněný život, v němž má své místo úspěch, kariéra i rodinné štěstí

Každý z nás je jedinečná osobnost, se svým jedinečným příběhem a jedinečným pohledem na svět a dění okolo nás. A právě proto kladu velký důraz na pochopení právě vaší situace a vašeho příběhu a hledání individuálního řešení přesně vám na míru. Možností, jak situaci zvládnout a vyřešit je vždy víc a společně najdeme tu nejlepší cestu pro vás.


Individuální konzultace:

Někdy pomůže pohled a odzrcadlení vaší situace díky vhledu zcela nestranného člověka. Sled správně položených otázek vám pomůže k pochopení celé situace, společně také načrtneme možnosti řešení a dalšího postupu. Důležitá je nestrannost, právě proto nepomáhají a jsou často tolik zavádějící rozhovory s kamarády a příbuznými, tedy s lidmi, kteří vás dlouhodobě znají a do situace vnášejí svůj pohled na vaši osobnost, promítají do rozhovoru své vlastní potíže a často i svůj vlastní zkreslený pohled na život a na vašeho partnera, mnohdy se vás pokoušejí v dobré víře i manipulovat.


Párová terapie:

Je vhodná pro páry, které chtějí na svém problému pracovat společně. Obvykle sezení probíhá tak, že situaci nejprve probereme s každým z páru zvlášť a poté se na situaci a její hodnocení podíváme společně.


Mediace:

Pomoc při řešení konfliktu, kdy už je mezi vámi obtížné dospět ke společné shodě, dospěli jste do fáze, kdy už spolu nedokážete mluvit a dohoda je takřka nemožná. Mediaci často využíváme při sporech během složitých rozchodů a rozvodů, nutnosti řešit majetkové věci, při sporech ohledně péče o děti apod.


Emoční terapie NLP:

Často za naše potíže mohou skryté bloky a nefunkční přesvědčení ukrývající se v našem podvědomí. Právě podvědomí má až z 95% vliv na množství našich problémů. Nalezení skrytého bloku v podvědomí, jeho pochopení a odstranění pak vede k tomu, že se náš život stává mnohem snazším, lepším a radostnějším. NLP Emoční terapie řeší naše vnitřní hluboké citové konflikty, ale i konflikty vztahové a náš pohled na druhé a jejich jednání. Dokáže efektivně odstranit emocionální napětí, které nás provází a trápí třeba i řadu let. Účelem této metody, která je zároveň spojená s hlubokou relaxací, při níž mozek pracuje v hladině alfa, je odhalit, pojmenovat a odstranit všechny negativní emoce, které nám brání prožívat lásku a naplněný život.


Probuzení vnitřní síly:

Naučím Vás, jak aktivovat svou vnitřní sílu, zvýšit své osobní kouzlo a jak dosahovat vnitřní harmonie a klidu navzdory stresu, který je všude kolem nás. Osobní charizma či takzvaný FAKTOR X je právě to, co odlišuje úspěšné, vítězící a spokojené lidi od těch druhých. To, co vám propůjčuje auru síly a oblíbenosti, dává kouzlo osobnosti a punc lidí, s nimiž je třeba počítat. Osobní charizma je také zároveň nutný předpoklad pro úspěch v lásce i kariéře, ale dobrá zpráva na závěr – FAKTOR X nemusíte mít vrozený. Dá se získat! Můžete se naučit, jak ho aktivovat a trvale mít.